Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je mijn gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je mijn website www.aileenkleine.nl bezoekt, een fotoshoot boekt, een product afneemt of een overeenkomst sluit.

Mijn gegevens
Aileen Kleine Fotografie
Roerdomplaan 36
7905 EG, Hoogeveen

Telefoonnummer: 0652632905
KvK-nummer: 56841035

Website: www.aileenkleine.nl
E-mail: info@aileenkleine.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens versta ik: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doeleinden: zodat ik contact met je kan opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat ik je op de hoogte kan stellen van wijzigingen van mijn diensten of producten, zodat ik mijn producten of diensten bij je af kunnen leveren, om nieuwsbrieven te versturen als je daar toestemming voor gegeven hebt en om reviews te plaatsen. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerk ik daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, mijn dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Ik verkoop je persoonsgegevens nooit door aan derden. Ik stel geen profielen van je op en neem geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben. Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluit ik met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in mijn opdracht.

Publicatie
Alle fotografie bestanden blijven tot 5 jaar in het bezit van Aileen Kleine Fotografie. Zo kan de klant binnen 5 jaar foto’s nabestellen, kan Aileen Kleine Fotografie er gebruik van maken voor het portfolio, promotie en social media.
De rechten van de foto’s blijven ten alle tijden bij Aileen Kleine Fotografie. Aileen Kleine Fotografie is vrij de foto’s te gebruiken voor promotie doeleinden van Aileen Kleine Fotografie op de website, social media en portfolio. Mocht hier bezwaar tegen zijn kun je dit voor de shoot schriftelijk, per email aangeven. Voor andere publicatie doeleinden zal een schriftelijke toestemming plaatsvinden. De digitale fotobestanden worden maximaal 5 jaar als back-up bewaard.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens ik heb verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@aileenkleine.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar info@aileenkleine.nl. Of neem telefonisch contact met mij op via het  telefoonnummer: 0652632905. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Ik wil je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Ik vind het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom pas ik alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruik ik beveiligingssoftware zoals een virusscanner, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, pseudonimisering, automatische verwijdering van verouderde gegevens en DNSSEC.

Bewaring persoonsgegevens
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.